Agenda en Nieuws 2019

AGENDA (Alleen voor bewoners)*********************************************************************************************************

WEKELIJKSE BEWONERSACTIVITEITEN:

Wandelen op elke maandagavond. Vertrek om precies 19 uur vanuit de entreehal. We wandelen in een middelmatig tempo en zonodig in twee groepen w.b. lengte en snelheid en doen daar plm een half uur over. Daarna drinken we samen koffie (á €0.20) dat is natuurlijk geen verplichting maar wel gezellig.

Ma - Woe - Vrijdag; biljart in de biljartkamer 1e verdieping.

Dinsdag- en Donderdagmiddag; kaartspelletjes in de Balkonzaal.

Woensdagavond; repetitie Koningshof Huiskoor.

Donderdag- en Zondagochtend; koffie drinken, Balkonzaal.

Inloop Brei (handwerk) café: donderdagavonds vanaf plm 19.30 uur.


Voor zomerse buitenspelletjes zijn er verschillende attributen aanwezig, zoals een croquetspel, badmintonrackets, Jeu de boules- ballen etc.