Agenda en Nieuws 2020

AGENDA (Alleen voor bewoners)*********************************************************************************************************

WEKELIJKSE BEWONERSACTIVITEITEN:

Ma - Woe - Vrijdag; biljart in de biljartkamer 1e verdieping.

Dinsdag- en Donderdagmiddag; kaartspelletjes in de Balkonzaal.

Donderdag- en Zondagochtend; koffie drinken, Balkonzaal.

Inloop Brei (handwerk) café: donderdagavonds vanaf plm 19.30 uur.


Voor zomerse buitenspelletjes zijn er verschillende attributen aanwezig, zoals een croquetspel, badmintonrackets, Jeu de boules- ballen etc.


Er staat ook een grote bbq voor u ter beschikking.