Wonen

Organisatie

De eigenaren van de appartements-rechten vormen samen de Vereniging van Rechthebbenden (VVR). Deze vereniging kiest uit haar leden een bestuur. Dat bestaat op dit moment uit 5 personen, die ook allemaal wonen in De Koningshof. In de tweemaal per jaar te houden Algemene Ledenvergaderingen worden alle lopende zaken besproken, onder meer de financiele zaken zoals begroting en de jaarstukken. Aan de hand van een door deskundigen opgesteld Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) wordt het onderhoud van het gebouw uitgevoerd.

De vereniging heeft een beperkt aantal mensen in dienst, onder meer onze al jaren in dienst zijnde receptioniste/administratieve kracht en twee interieurverzorgsters, evenals een parttime huismeester.De maandelijkse bijdrage VVR dient vooruit betaald te worden en betreft onder meer:

groot onderhoud

tuinonderhoud

liftonderhoud

personeelskosten

energiekosten gemeenschappelijke ruimtes

schoonmaken gemeenschappelijke ruimtes


Het maandelijkse voorschot energiekosten bedraagt: € 77,00* en betreft:

  • voorschot verwarmingskosten
  • levering warm en koud water (vrij gebruik)
  • de verwarmingskosten per appartement worden jaarlijks verrekend op basis van het feitelijk gebruik; dit wordt vastgesteld doormiddel van doorstroommeters

De maandelijkse bijdrage erfpacht bedraagt € 82,00* (fiscaal aftrekbaar)


* Aan de genoemde bedragen ad totaal €425 per maand kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2019.

Het elektraverbruik binnen het appartement wordt vastgesteld door middel van een tussenmeter en wordt per appartement individueel afgerekend met de door de eigenaar zelf te kiezen leverancier.

De aansluitingen voor TV, telefoon en data (internet) worden per appartement individueel aangebracht en afgerekend.